ISIL İŞLEM
Isıl İşlem, en geniş anlamıyla, bir metal ürünün mekanik özelliklerini, metalürjik yapısını veya kalıntı gerilme durumunu değiştirmek amacıyla gerçekleştirilen ısıtma ve soğutma işlemlerinden herhangi birini ifade eder. Bununla birlikte, terim alüminyum alaşımlarına uygulandığında, genelde kullanımı, çökeltme ile sertleşebilen dövme ve dökme alaşımların mukavemetini ve sertliğini arttırmak için kullanılan spesifik işlemlerle sınırlıdır. Bunlar genellikle, ısıtma ve soğutma ile önemli bir güçlenmenin sağlanamayacağı alaşımlardan ayırmak için "ısıyla işlenebilir" alaşımlar olarak adlandırılır. Genellikle "ısıyla işlenemeyen" alaşımlar olarak adlandırılan ikincisinde, mukavemeti arttırmak için soğuk şekillendirmeye bağlıdır. Mukavemeti azaltmak ve sünekliği arttırmak için ısıtma (tavlama) her iki tipte alaşımlarla kullanılır; metalürjik reaksiyonlar alaşım tipine ve istenen yumuşama derecesine göre değişebilir. Bazen 5xxx serisi alaşımlar için verilen düşük sıcaklıkta stabilizasyon işlemi dışında, tam veya kısmi tavlama işlemleri, ısıyla işlenemeyen alaşımlar için kullanılanlardır.
Alüminyum grupları Başlıca Alaşım Elemanları
1XXX %99,0 minimum saflıkta alüminyum
2XXX Bakır
3XXX Mangan
4XXX Silisyum
5XXX Magnezyum
6XXX Magnezyum ve silisyum
7XXX Çinko
8XXX Diğer elementler
9XXX Kullanılmayan seriler
 

SOSYAL MEDYA

© Seykoç Alüminyum 2017
Web Tasarım